We are all of us stars, and we deserve to twinkle. Wszyscy jesteśmy gwiazdami i zasługujemy na to, aby błyszczeć. …