Not just seen, I want to be significant. Nie tylko zauważana, ja chce być ważna. Claire Underwood | House of …