GRACE KELLY

Our life dictates a ceratin kind of wardrobe. Nasze życie dyktuje określony rodzaj garderoby. Grace Kelly Piękna i od dziecka …

ELIZABETH TAYLOR

I’ve always admitted that I’m ruled by my passions. „Zawsze przyznawałam, że kierują mną moje pasje.” Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor, …

MARILYN MONROE

We are all of us stars, and we deserve to twinkle. Wszyscy jesteśmy gwiazdami i zasługujemy na to, aby błyszczeć. …